Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

pseudonymen Gånge Rolf, författare, pedagog, lantdagsman

Paris d. 25 februari 83. 25 februari 1883
Att en folkefiende hemma gjorde så mycken lycka är ju naturligt då partiväsende andlig omyndighet o.d. får så många slängar. Ack om någon någon ändå ville skrifva något derhemma! Gånge Rolfs skandinavism är ett så sorgligt tecken – denna gamla utnötta, omoderna skandinavism i vers, vara för att partiet så vill ha det. Literaturen är dödad i Finland af dessa ohyggliga språkstrider. Hur är det möjligt att ingen af de unga tänker på att skrifva något? Politiken är lättare och mera inbringande – den behöfver majoriteten, dumhufvudena i tusental, literaturen kan endast räkna på en utvald krets.