Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

dansk-fransk affärsman

Källor

Inga källor
d. 9 mars 83 9 mars 1883
Sedan sist har jag varit på middag hos dansken Jürgensen – en dansk som talar dåligt danska, ty han är född och uppfostrad i Bordeaux – Har jag icke talat om det der? Frun är danska, mycket söt och behaglig. De är förmögna, och ha nu slagit sig ned i Paris.
Det har varit frågan om att jag skulle göra en skizz af deras gosse 2 år, en förtjusande söt liten en.
Han har varit vinhandlare en gros, och mamma må tro att der dracks fina viner. Ett château Yquem som verkligen var, som han sade ”un rayon de soleil en bouteille” Hela middagssällskapet bestod af förfranskade danskar – Hansen, bl.a. den berömde och beryktade politikerns Decazes högra hand, Gambettas vän, utgifvare af le Courrier diplomatique. Det är en intressant man – Han har haft mycket att göra med den senaste europeiska politiken – Gick när han ville upp till Napoleon III, och blef engång utkörd af Bismarck, säger ryktet, då han kom och fordrade Nordslesvig tillbaka. Han omtalas för resten i en roman "Spelet om kronor och spiror" af Samarow, som Mamma nog kommer ihog. – Hans dotter är född här och en sannskyldig parisiska.
Jürgensen intresserar sig nu för politik, litteratur, historia o.d. – frun spelar mycket väl – det är hyggligt folk.
Der var bl.a. en liten grefve Reventlow, attaché vid danska legationen, en hygglig och snäll gosse, som jag sedan träffat rätt ofta.
Paris d. 24 mars 84 24 mars 1884
I går var jag på en familjemiddag hos Jürgensens – en massa slägtingar från Bordeaux. – Der var en ung nièce bara 15 år gammal, söt och vacker som en dag – Jag kunde ej få i mitt hufvud att hon vore lika gammal som Butti, eller Butti lika gammal som hon – Den här i långa kjolar såg ut som om hon vore 18 år.
De äro så innerligt förtjusta i porträttet af den lille pojken, som Mamma sågo
Paris onsdag d. 16 Maj ell April. 16 april 1884
De lefva nu vid Pantheon och svära hat mot alla skandinaver, utom Jurgensens och mig och grefve Knud af Knudsborg, som varit vänliga mot dem hela tiden.
Paris d 22 mai 85. 22 maj 1885
Edelfelt besökte för två dagar sedan Jürgensens, gäster var bl.a. Kaufmanns samt många danskar och fransmän.
Paris Påskafton 86 24 april 1886
Har varit bortbjuden nästan alla kvällar: om måndag hos Runebergs, tisdag hos Jürgensen, torsdag hos Chambure.
Paris tisdag afton, 27 mars 88. 27 mars 1888
Sällskapet hos Dumas intresserade Ellan mera än "de hederliga Jürgensens" som de också har gjort visit hos.
Paris, söndag 13 maj 88 13 maj 1888
Det var middag hos Kaufmanns föregående dag; Ellan var trött efter resan och stannade hemma; gäster var violoncellspelerskan Galitzin som är pladdrig, pratsam, aktrisaktig och halvgammal, en pariserartist som berättar historier om alla, samt Jürgensens; det var ett omaka sällskap.
Midsommardagen 1890 24 juni 1890
Träffat Runebergs på en avskedsmiddag för Jürgensens; Runebergs var "idel solsken och välvilja", men Edelfelt har fått ett annat begrepp om deras välvilja nu; ingen låtsades om de gångna årets "gräsligheter"; W. Runeberg började "gå åt de yngre"; Edelfelt: hoppas att han själv inte blir så när han blir äldre.