Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

friherrinna, g.m. Fritz Wedel Jarlsberg

d. 9 mars 83 9 mars 1883
Wedel Jarlsberg är här med sin unga tyska fru. Mamma vet, den der Wedel "le beau Wedel" som var här vid svenska legationen några år. Han lefde förfärligt dyrt och elegant här, så att hans affärer lära ha gått mer och mera nedåt – då han, plötsligt i Aachen upptäcker en rik arftagerska 5 miljoner, som var mycket nöjd att bli friherrinna WedelJarlsberg – och åtta dar efter voro de förlofvade. Som Wedel var de fina damernas förklarade favorit, kunna dessa samma fina damer ej nog förvåna sig öfver hans val, och gå åt "cette petite allemande”. Den unga frun, som säges vara 21 år, fastän jag misstänker henne starkt för att vara 29 är särdeles verldsvan, nästan för mycket, så att hon alltjemnt gör "les honneurs" mera än egentligen behöfves. De göra nu visiter öfverallt i Paris, och hon stilas upp, för att sedan kunna uppträda med glans i Stockholm, der de skola slå sig ned. Wedel är löjlig – (intet särdeles ljus för resten, en glad lång, vacker ung man) han liksom ursäktar sig för att hans fru ej har chic.
I förrgår hade Reuterskiölds en soirée för Wedels, der jag också var. – Ganska mycket folk, nästan alla tillhörande corps diplomatique. Fransmän: Marquis et marquise de Montreuil, Madame et Mademoiselle de Lagrenée, belgiska ambassadrisen, baronne de Beyens med dotter, en engelsman Marshall med fru och dotter, en holländare Scheidecker, med fru, och så en stor massa attachéer – grefve Clary, österrikare, grefvarna Corteggiani och Fossati, Italienare, Vuillaume en preussare och Bonn en österrikare, Reventlow m.fl.