Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

svensk författare, sedermera hertiginna av Cajanello

d. 9 mars 83 9 mars 1883
Har mamma läst noveller af fru Edgren, en syster till Mittag Leffler? Många äro dåliga, såsom den från Helsingfors, men den första, en bal i Societeten, har några ganska väl observerade detaljer.
Paris söndag d 21 april 84. 21 april 1884
I går uppvaktades jag af en hr Geijerstam, svensk naturalist. Den beskedlig, rödblommig glasögonprydd liten rund svensk, som dock tycktes ha temmeligen stora tankar om sig sjelf nordensvan fru Edgren och fru Agrell, för att ej tala om guden Strindberg.
London, 3 juni, aftonen 1884. 3 juni 1884
Jag har ej fått tid att söka upp fru Edgren. Jag tänker derföre blott skrifva henne till och ge henne min adress i Paris. Jag känner mig ändå ej dragen till henne, trots hennes talent. Jag har dessutom nog af diskussion i "vår tids frågor" för ögonblicket, och vill koncentrera mig på mig sjelf och det jag har för händer.
Stockholm, tisdag d. 24 mars 85 24 mars 1885
Middag hos Palmes med fru Edgren, fru Kovalevsky, fru Laurin, herrskapet Henrik Palme, Leffler med fru; skål utbringas för Edelfelt.
Fru Edgren är klok, men kall; Edelfelt blir elak med kalla människor; talat med henne om litteratur, tror att hon inte förstår sig på konst.
Herr Edgren är en "svensk brack-byrokrat-typ"; Edelfelt förstår inte hur paret Edgren håller så bra ihop, men konstaterar att det sannolikt beror på att frun inte behöver mycket värme.
Fru Edgren har bjudit till litterär afton följande dag; både herrskapet Henrik Palme och fru Edgren vill således att Edelfelt ska stanna längre än planerat i Stockholm, inte resa med kvällståget samma dag.
Lördag d. 28 mars, på jernvägen mellan Göteborg och Jönköping 28 mars 1885
Lämnade "tavelbestyren" till fru Edgren; hon och Hanna Palme är upprörda över att Edelfelts verk inte har ställts ut i Stockholm; de är arga på Looström; fru Edgren ville skriva i Stockholms Dagblad, men Edelfelt har lyckats hindra henne.
Fru Edgren har fått carte blanche att styra och ställa som hon vill; Edelfelt tror att hon tillsammans med Hanna Palme kommer att se till att verken kommer till sin rätt.
Paris, tisdag d. 29 juni 1886 29 juni 1886
Edelfelt konstaterar att han har skrivit på papper med fru Kovalevskys adress [adressen översträckad: 143 Bd d'Enfer]; fru Kovalevsky har gjort visit i lördags med hälsningar från fru Edgren.
Nyårsaftonen kl. 2 e.m. 31 december 1889
Fru Edgren, numera fru Leffler gjort visit på torsdag tillsammans med fru Kovalevsky, just som Edelfelt höll på att lägga sig till sängs.
Fru Edgren och fru Kovalevsky menar att de nordiska konstnärerna borde arrangera en fest för Grieg; det ska bli av: Grieg som aldrig går ut om kvällarna har lovat göra ett undantag.
Paris 15 Jan 1890 15 januari 1890
Hade tänkt bjuda fru Leffler (f.d. Edgren) och fru Kovalevsky, men krafterna räcker inte ännu för sällskapsliv.