Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

far till Marie Bashkirtseff

Paris d 20 mars 83 20 mars 1883
Dessa Baschkirzeffs äro ett gåtlikt följe. Mycket rika ge de soireer och baler, men komma ej in i le monde, ty de lära ha ett och annat på sitt kapitel bl.a. åtkomsten till miljonerna. Fadren säger sig ha varit guvernör i Ryssland, men ser högst otreflig ut.