Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

styvdotter till Edmond Foulc, dotter till Aimée Foulc

Källor

Paris, lördag d. 31 Mars 83. 31 mars 1883
Mlle Foulc blir mycket lik – beklagligtvis skola de resa till en begrafning till södern – en Onkel till dem, general Cambriels ligger i själatåget – och jag kan derföre ej lägga sista handen vid arbetet förrän om några veckor då de äro återkomna, ty målningen är ännu icke rigtigt torr och jag kan ej måla derpå som jag vill.
I går kommo pengarna från Petersburg: en vexel på tolftusen fyra hundra och några francs. I dag har jag seance med lilla Mlle Foulc och hinner således ej gå och ta ut summan, i morgon är det söndag, men om måndag skall jag lyfta beloppet och då genast skicka största delen till Mamma. Allt hvad som öfverskjuter 10,000 d.v.s. 2 400 ungefär, tillhör Mamma – det hade jag tänkt redan från början – en del ber jag Mamma lägga in på banken, icke på löpande räkning utan så att man ej får ut det på något sätt.
Paris d. 6 April 83. 6 april 1883
Jag har nu slutat det lilla porträttet af Mlle Foulc till föräldrarnes stora belåtenhet.
Paris d 10 maj 85 10 maj 1885
Mademoiselle Foulc, vars porträtt Edelfelt målade för två år sedan har blivit vackrare.
Paris d. 7 dec 86 7 december 1886
Det ena giftermålsanbudet gällde Mademoiselle Foulc, vars porträtt Edelfelt har målat.