Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

general

Källor

Inga källor
Paris, lördag d. 31 Mars 83. 31 mars 1883
Mlle Foulc blir mycket lik – beklagligtvis skola de resa till en begrafning till södern – en Onkel till dem, general Cambriels ligger i själatåget – och jag kan derföre ej lägga sista handen vid arbetet förrän om några veckor då de äro återkomna, ty målningen är ännu icke rigtigt torr och jag kan ej måla derpå som jag vill.