Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

g.m. 1) Alexandre Louis Peyre, 2) Edmond Foulc, mor till Marguerite Adrienne Peyre-Foulc

Källor

Paris, lördag d. 31 Mars 83. 31 mars 1883
Mlle Foulc blir mycket lik – beklagligtvis skola de resa till en begrafning till södern – en Onkel till dem, general Cambriels ligger i själatåget – och jag kan derföre ej lägga sista handen vid arbetet förrän om några veckor då de äro återkomna, ty målningen är ännu icke rigtigt torr och jag kan ej måla derpå som jag vill.
Paris d. 6 April 83. 6 april 1883
Jag har nu slutat det lilla porträttet af Mlle Foulc till föräldrarnes stora belåtenhet.
Paris d 10 maj 85 10 maj 1885
Har varit hos herrskapet Foulc; deras hem är som ett museum; bland annat har de ett bord som tillhört Louis XIV, ett bord som Boule gjort ett motstycke till, konst, gobeliner, bibliotek.