Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

svensk konsthandlare, restauratör, gallerist

Paris d. 24 mars 84 24 mars 1884
Theodor Blanck från Stockholm var här En bracka som ej tycks ha mycket reda på konst. Jag talade dock om en utställning i höst. Han går bara in på att betala frakten från Lübeck.
Han talte om att köpa allting i ateliern men för löjligt låga pris.
Paris d. 8 maj 84. 8 maj 1884
För Stockholm är jag mera rädd än för Köpenhamn. 1• begriper de sig ej ditåt så mycket på konst 2• känner jag på mig att min fiende Josephsons ande hvilar öfver en del Stockholmsglopar och Stockholmskritiker. 3• behagar mig herr Blanch ej det ringaste. – Kommer tid kommer råd och jag bekymrar mig ännu ej öfver detta.