Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk marskalk

Källor

Paris, fredag d. 28 mars 84 28 mars 1884
Häromaftonen var jag på middag hos Alex. Dumas. Gubben Arago utförde en hel serie scener och imitationer, mästerligt. Allt var skrifver af honom sjelf – mest från hedenhös: Imitationer af Marskalk Soult, presidenten Dupin m.fl. hvars komiska sida nutiden längesedan glömt. Vi vredo oss af skratt – och konversationen kom in på förhållanden från början af seklet. Dumas talte om en massa anekdoter som han hört af sin far. den ena och den andra af gubbarne kom fram med sin historia – det var verkligen intressant. Gubben Meissonier stönade och suckade. Han har nyligen haft en svindelattack och skall vara rädd att få slag. Ingen fara lär dock vara för handen.