Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

markis

Källor

Inga källor
Paris söndag d 21 april 84. 21 april 1884
Då nu i alla fall min natt gick förlorad, ångrar jag litet att jag ej, enl. fru Reuterskiölds råd, gjorde visit hos Madame Beyens i förra veckan så att jag skulle ha kommit på Markis Casa-sieras bal. Det blir en annan i Juni, och dit skall jag försöka komma.
Denne markis är en slags Nabab, gammal ungkarl och mycket gästfri. Mme Beyens, som landsmaninna och "la doyenne du corps diplomatique" gör les honneurs hos honom.
En massa ungrare voro der grefvar Karolyi, Zecky Welicz m.fl. som sedan gingo på Casasieras bal.