Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

amerikanska ministern i Paris, vicepresident

Källor

Paris söndag d 21 april 84. 21 april 1884
Amerikan. ministern och tyska do furst Hohenlohe voro der. Den senare följd af två söner och en grefve Armin – som alla se ut som fältväblar vid gardesbataljon. Fru Reuterskiöld påstår dock att de äro öfvermåttan hyggliga.
Paris 3 maj 1897 3 maj 1897
Grefvinnan Lewenhaupt skrifver och ber mig vara välkommen till London, samt säger att Morton, amerikansk f.d. minister i Paris, vill ha en dotter "en rigtigt söt flicka" målad af mig