Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

legationssekreterare vid franska legationen i Stockholm

Källor

Inga källor
d. 23 maj 84 23 maj 1884
I går afton var jag på middag hos Reuterskiölds – Denna gång var der mycket roligt, rigtigt uppsluppet. Giers, en ryss, Kotzebue en grefve Bondy de hvad det nu var, öfverste Vuillaume (tysk militär attaché m.fl.
Denna Bondy är sekreterare vid franska legationen i Stockholm sedan 2 år, och – talar svenska lika väl som Mamma och jag. Han är för resten en fullständig polyglott. talar engelska, tyska, spanska, italienska hvad som bara behagas – men svenskan alldeles ledigt – är det icke märkvärdigt. De flesta af våra öfversättare från franskan uttrycker betydligt mindre svenskt.