Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

dansk konstnär

London d. 27 mai 84 27 maj 1884
Osäker koppling i ett nu hade vi våra saker och så bar det af i cab till Mechlemborough Street. Det här är ett litet danskt hôtel hållet af en förfärligt komisk 80 årig köpenhamnsjude. Det är visst tarfligt, men vi äro ju sällan hemma och så bor Hendriksen och Marinmålaren Blache här.
London 30 maj på aftonen 1884. 30 maj 1884
Osäker koppling Denna dag ha vi användt mycket ändamålsenligt. D.v.s. vi ha sett en hel hop saker. Hendriksen var ute på affärer så att Blache, Kroyer och jag, alla alldeles, obekanta i London, togo oss ut på egen hand så godt vi kunde.