Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

person i Shakespeares pjäs Mycket väsen för ingenting (Much Ado About Nothing)

Källor

London, 3 juni, aftonen 1884. 3 juni 1884
På aftonen sågo vi Irving och hans trupper spela "much ado about nothing". Irving sjelf är för gammal. han liknar Bruno Holm, Salig menniskan, och är 60 år. Han går derföre icke som Benedick skall gå, och ser alldeles för mogen ut. Deremot var miss Ellen Terry alldeles utmärkt – originell, riktigt bra – kanske litet för enformig i gesterna.