Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

Källor

Inga källor
Stockholm, tisdag d. 24 mars 85 24 mars 1885
Gick på teatern med Palmes; övriga i sällskapet var fröken Elin Palme, tre fröknar från Kalmar, två baroner och löjtnanter Rosenblad och en löjtnant "Hassel..."; Edelfelt konstaterar att herrarna Rosenblad ser typiskt svenska ut, är "hyggliga"; såg tråkig operett: Rip van Winckle.
Edelfelt har bjudit herrskapet Palme och Elin Palme på middag samma kväll.
Hanna Palme tyckte att sällskapet var för ogenerat och för lite högstämt.
Paris 14 [18?] juni 90. 14 juni 1890
Hanna Palmes tårar över Edelfelt väcker hans förvåning, trots att han är van vid hennes "förvånande sinnesstämningar"; hoppas att Hanna kan vara "hygglig" mot fröken Törnebladh och inte behandla henne som Elin Palme; Edelfelt tycker om fröken Törnebladh och minns hus Hanna var "gemen" mot henne första gången Edelfelt träffade henne i Stockholm.
Djursholm tisdag morgon 28/6 92 28 juni 1892
I Söndags var jag på middag hos Elin Palme-Berger numera. Hon tycktes vara alldeles förtjust öfver flickornas visit – Hon har trott nu under 3 år, snart 4, att vi Haikobor hade något emot henne, att Hanna förtalat henne och vi trott derpå etc.etc. –
Jag har rigtigt vältaligt tackat Rydbergs Snoilskys & Elin Berger får deras vänlighet mot flickorna. Hos faster Hermanine var jag på lördag afton med en vacker bukett, som jag lemnade i flickornas namn.
Djursholm 1 juli 92 1 juli 1892
I går afton försökte jag måla en studie på herrskapet Bergers (Ellin Palmes) mark det knep rätt dugtigt i fingrarne, så kallt var det under denna senaste vecka har vädret varit klart, men blåsigt och kallt. En sådan sommar! – fullt så galet som hos Er har det ändå ej varit här. En verklig tur var det att flickorna ej reste midsommar afton – det var ju en massa ångbåtsaccidenter då till följd af dimman.