Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fru

Källor

Inga källor
Kjöbenhavn Måndag d. 30 Mars 1885 30 mars 1885
Fru Stilling har gift sig av kärlek vid 53 års ålder med tysk professor; hon har avstått från hemland, vänner och förmögenhet.
Kjöbenhavn 30 Sept 89. – på Theater Kaféet 30 september 1889
Ska kanske måla en pastell av f.d. fru Stilling, nu geheimerådinnan Fischer, som är gift med den kända tyska estetikern Fischer; hon har blivit gammal men ser fortfarande bra ut; Edelfelt tvekar; sätter bara 2-3 dagar på arbetet.
Berlin, den 7 Oktober 1889 7 oktober 1889
Åtog sig inte porträttet av fru Stilling, eftersom hon är svår att måla; skulle ha behövts mera än 2-3 dagar.
Fru Stilling-Fischer har förändrats: magrat och fått ett skarpt drag över munnen; hon skulle vara intressant, men svår att måla; väntar därför till en annan gång.
Köpenhamn 2 maj 92 2 maj 1892
En kammarjunkare Kragh, som är gift med fru Stillings dotter vill att jag skall göra ett hufvud af hans fru (1500 kronor har jag sagdt som pris – det är ju ordentligt betaladt för ett hufvud?) – men jag vet ej när jag skall göra det. Skulle nu något spektakel inträffa i Paris, så har jag ju alltid detta arbete att gripa till, ty först omkr. d. 8 juni börjar jag Rydberg.