Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

dansk apotekare, fabriksägare, politiker, konstnär

Köbenhavn, lördag d. 4 april (påskafton) 85 4 april 1885
Osäker koppling Gamla herr Benzon har avlidit; båda sönerna lär få en miljon i arv.
Köpenhamn 2 maj 92 2 maj 1892
Senaste torsdag var det middag hos Otto Benzon likaledes för meine Weinigheit. Alldeles annorlunda hvad sammansättningen beträffar. Der var Krohns Block, Alfred Benzon med hans fru Hanna Bissen, Schous, Kröyers och jag – jo Madame Gogain, en ytterst egendomlig företeelse en kobenhavnska gift med en fransk halftokig impressionist som nu, trött på Europa reste på någon tid till otakeiti och lemnat frun här med 5 barn – en märkvärdig, originel typ som jag någon annan gång närmare skall tala om.
Köpenhamn 7 maj 92 7 maj 1892
På ett studentspektakel och på en middag hos Alfred Benzon, gift med Hanna Bissen, har jag emellertid varit.denna vecka, likasom på 1 Coquilins föreställning, der jag led på Coqullins vägnar alldeles förtvifladt. Att det är sista gången C. kommer till Skandinavien det är säkert och då var det ju bra att vi voro hyggliga emot honom i Hfors.