Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

dansk skådespelerska

Källor

Köbenhavn, lördag d. 4 april (påskafton) 85 4 april 1885
Middag hos Emil Poulsen: Drachmann, Bentzon, Carl och Villiam Bloch, fru Hennings, Poulsens svåger och syster, länsgreve Rantzau med fru; skådespelare och författare.
Berlin, den 7 Oktober 1889 7 oktober 1889
Sett "Ett Dukkehjem" i måndags med fru Hennings som Nora och Emil Poulsen som Helmer; första gången som Edelfelt sett dramat på scen och fick samma intryck som vid läsningen.
Nyårsaftonen kl. 2 e.m. 31 december 1889
Talat med Coquelin om Köpenhamn, fru Hennings och Ibsen; Coquelin förtjust i Noras roll.
Köpenhamn 13 maj 92 13 maj 1892
I förrgår afton var jag på oläsligt och såg Estmanns nya stycke den Kjære familie – en satir öfver Köpenhamnssförhållanden. Stycket är ej så mördande satiriskt som Otto Benzons brukar vara, men mycket underhållande, utan spår af anspråk på problem under debatt. Men speladt! Så mästerligt på alla händer, att jag ej kan tänka mig något bättre Olof Paulsen, fru Hennings fru Bloch den sistnämnde talade så naturligt, att jag aldrig hört något sådant på scenen.