Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

klassisk grekisk dramatiker

Paris d. 6 februari / lördag 1886 6 februari 1886
Edelfelt promenerade en stund med Ville Vallgren efter middagen; Ville Vallgren har inte "bokvett, han kan inte Sofokles, men han har folkvett".
Khvn tisdag 9 okt 94. 9 oktober 1894
Med Krohn åt jag middag ute i dag. Vi talte om allt (konst och litteratur naturligtvis mest) – om lördag kommer jag hit in och ser Sofokles antigone. Krohn (och alla andra) äro förtjusta så kommer Griegkonserten, Kjöbenhavn har, trots svår målade grefvinnor, sina sidor. Här är varmt lifligt och storstads messigt. Alla tidningar i staden tala om min ankomst.
Kjöbenhavn onsdag morgon 24 okt 94. 24 oktober 1894
Sedan på theatern, der jag såg Antigoue af Sofokles. "syns du ikke man faar indtrytket af af att Sofokles var icke blott en stor Digtre, men ogsaa en ualmindelig klog Mand? Sade Krohn efter första akten. Och jag måste säga att det verkligen var mitt intryck. Det var så klokt och fiffigt hvart ord i dialogen och föreföll så märkvärdigt användbart på vår tid. Hvad der säges om folkets röst, om samvetet, om penningen – det är ypperligt, kort och fint – Hvad racine och Corneille äro rysligt mycket mera uppstyltade gammalmodiga, långtrådiga. I allmänhet har jag alltid det största intryck af naturlighet och lätthet när jag står införa grekisk konst. Fidias, den gudomlige, ger mig ett intryck som satt jag sjelf till häst i panatenernas tåg. – Nu tyckte man också att man sjelf var med om att utveckla pjesen att hitta på allt det der. På Teatern träffade vi Acku B. som sedan kom med oss. Han tyckes vilja studera theater våren på allvar