Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

svensk konstnär, konsthantverkare, formgivare, son till ämbetsmannen och skalden Gunnar Wennerberg

Paris d. 1 februari 1887 1 februari 1887
Edelfelt har denna dag hört av Gunnar Wennerberg, som är prins Eugens Uppsalakamrat, att de har det bra i ateljén och att prinsen var den första där på morgonen.
Paris torsdag d. 17 febr 87 17 februari 1887
Gunnar Wennerberg – "en lång uppnäst svensk pojke med mycket stora händer och fötter" – är prins Eugens Jonathan; Wennerberg är hygglig, men sävlig.
Paris d. 13 mars 87 13 mars 1887
Prins Eugen och Wennerberg gjorde visit i Edelfelts ateljé efter att grevinnan Lewenhaupt hade gått; Edelfelt var förtvivlad över porträttet.
Paris 13 juni 1888 13 juni 1888
Åker till Amic på landet på lördag och söndag; övriga gäster: Madame Henri Greville och Vennerberg.
Paris 20 juni 1888 20 juni 1888
På Amics lantställe var det många andra gäster: författarinnan Henry Greville (Louise Durand) med man, Amics mor, Gunnar Vennerberg, mr Colzon med vacker och fet fru och hennes bror, Madame Guillaumet, som är änka efter konstnären; man blev tvungen att hålla dem sällskap.
Sjungit till Gunnar Vennerbergs ackompagnemang, sjungit ryska visor tillsammans med Madame Greville.