Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fil.dr, byråchef i generalpoststyrelsen, kammarherre vid svenska hovet, deltog i prins Eugens resa i Tyskland och Frankrike 1886–1887, senare landshövding och förste hovmarskalk

Paris d. 25/I 87 25 januari 1887
Edelfelt har haft visit av prins Eugen med kammarherrar Celsing och Printzsköld.
Edelfelt har varit på middag hos prins Eugen; på plats var de båda kammarherrarna Celsing och Printzsköld, Celsings fru, Wahlberg och Edelfelt; "friherrinnan Celsing presiderade vid bordet", dvs. var värdinna; bredvid henne satt prins Eugen och sedan Edelfelt.
Printzsköld är "löjligt lång, en riktig jätte", blek och krokig.