Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

brittisk litteratör bosatt i Paris, skrev för tidningar, bl.a. för amerikanska tidskriften Harper's Magazine

Palmsöndag 1887 1 januari 1887
[Redaktören?] herr Child från Harper's har överlämnat tidskriftens önskemål skriftligen [på franska]; texten ska vara roande och intressant, modern.
Paris 8 februari 88. 8 februari 1888
Söderhjelm har inte skickat inte texten till Harper's; Edelfelt känner sig olycklig inför redaktören Child [som väntar på att få den beställda texten om Finland].
Paris, fredag d. 24 februari 88 24 februari 1888
Redaktören Child var på middagen hos Baude; Child menade att det varit bättre om Edelfelt själv hade skrivit texten [om Finland] till Harper's Magazine än att Söderhjelm nu i efterskott sätter ihop den långsamt.
Paris 21 mars 21 mars 1888
Allt som Söderhjelm hade tillagt och skrivit i Edelfelts utgångstext för Harper's Magazine har strukits av redaktören Child, som var mycket missnöjd med Söderhjelm och tyckte att Edelfelts egen text hade en viss "mouvement".
Paris 1sta Maj 1888. 1 maj 1888
Redaktören Child besökte Edelfelt och berättade att Harper's Magazine hade räknat fel hans arvode; Edelfelt fick ytterligare 600 franc.
Child söker en rysk officer som tjänstgjort i Asien, för att få en artikel i Harper's Magazine; Edelfelt har skrivit till G. Aminoff.
Paris 3 juni 1888 3 juni 1888
"P. S. Hvilken är gossarne Etters adress i Petersburg. Jag hade nämligen tänkt adressera Child och Thullstrup till Polja, då de i sommar skola besöka Pburg och lägret. Polja bör ej vara orolig att få några depenser genom dem – de äro alls ej af den sorten – för resten utmärkt hyggliga, gentlemän båda två – tvärtom tror jag gossarne Etter bara skulle ha roligt af dem. Först i Juli komma de – kanske passera de genom Helsingfors på hemresan, då får jag fara dit oläsligt dem en dag. – Hur går det med Mischas och fru Etters ädla strid om villan Skandinavia? – Blir ej Skandinavia, som ingen menniska skött om alldeles Ruti Hilda småningom?".