Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

romersk författare och historiker

Källor

Paris d. 24 mars 78 24 mars 1878
Edelfelt var hos Runebergs för att tvinga Walter Runeberg ge en rekommendation åt Otto Wallenius för hans stipendieansökan; Walter och hans fru hade av samvetsskäl inte velat ge detta, eftersom de inte var övertygade om Wallenius talang; Edelfelt sade att det värsta som kunde hända var att de skaffade 1 200 mark åt en fattig pojke, och att Walter åtminstone kunde intyga vad han vet, att Wallenius är mycket flitig och har lust för måleriet; Walter och Edelfelt undertecknade rekommendationen; fru Lina Runeberg höll ett litet föredrag om redlighet och ärlighet i karaktären; hon är som Cornelius Nepos beskriver Epamenondas, som aldrig tillät sig en lögn – ne poco quidem [inte ens den minsta].
Paris d. 27 april 1887 27 april 1887
Edelfelt har blivit lugnare av att skriva brevet, men vågar inte läsa igenom all den osammanhängande texten; den lindrigaste kritik skulle förkasta detta skrivsätt, "hoc genus scribendi" som Cornelius Nepos säger.