Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk konstnär och fotograf

Källor

Paris d. 5 juni 87 5 juni 1887
Dagnan har rest med Stetten och "en ung Muenier" till Bretagne för tio dagar; Edelfelt tror att de kommer att få en intressant och produktiv resa.
Paris 15 [med blyerts 16] maj 1890 16 maj 1890
"Sprungit efter irrbloss" hela vintern i sin beundran för Zorns konst; Zorns verk på utställningen kan inte jämföras med Dagnans, Boldinis, Mueniers; det finns en gul ton i Zorns verk, de ser inte "unga" ut: Meissonier som är 75 år har verk som ser "yngre" ut än Zorns.
Fredag 13. 1 januari 1891
Strax efter upptäckten fick jag ett telegram från Muenier som bjöd mig på frukost med Dagnans till Ville-franche – Jag gick dit och ångrade då de många irrfärderna innan jag hittade den anspråkslösa villa der Muenier slagit ned sina bopålar, ty något vackrare än Villefranche och halfön St Jean, ungefär 3 verst lång kan jag ej tänka mig – En hög landtunga med väldiga pinier, oliver citonträd och stränder som stupa lodrätt ned i hafvet. Nedanför krigshamnen med en örlogseskader, bekante Beaulieu, Monaco och Menton med de höga gå och snöbetäckta bergen.
Nåväl jag kom fram, 1 timme för sent, till Mueniers. och der var återseendets glädje stor. Dagnan med familj och två äldre tanter från Paris. Muenier har genom personliga bekantskaper fått denna villa för 200 i månaden – den är charmant på allt sätt – endast att den ligger ensam 3 à 4 varit från Villefranche, jernvägen torget och läkaren. från 7 om morgonen till 9 om aftonen är det ett jordiskt paradis, men på natten måste det vara kusligt och ensligt
Påskdagen kl. 12 middag 1 januari 1891
Dagnans och Mueniers ha skrifvit mycket vänliga bref till oss nu under pojkens sjukdom – Mme Mueniers långa bref var verkligen utmärkt snällt och rörde oss. Deras gosse har också haft halsröta nu – sjukliga tyckes det vara öfverallt Influenzan grasserar i Amerika – när skall denna nya landsplåga upphöra? – Gud låte vår lilla pojke komma undan den utan långa sviter det önska vi innerligt. Jag börjar att tvifla absolut på helsosamma klimat. Behöfde vi komma så här lång väg för att få vår pojke sjuk?
Paris 20 maj 1890 [med blyerts ändrat till 1891] 20 maj 1891
Häromaftonen voro vi på middag hos Emile Bastien. Dagnan med fru, Muenier med fru, Courtois, Aublet och Stetten. Det var så eget att tala om gamla minnen och sedan omkring sig se illustrationer till dem i de vackra taflor, så innerligt bekanta af Batien Lepage, rundt kring väggarna. – Dessa taflor förde alltjemnt min tanke till Mussets vers "Ce livre là est toute ma jeunesse" och jag behöfde ej skämmas för min entusiasm från fordom – Alla de tyckte om min utställning – Dagnan mest. Han har ännu aldrig (utom vid Pasteur) varit så ampelt erkännande. Om den lilla "i skogen" sade han admirable, exquit, d'un vrai peintre o.s.v. – och sade det till andra, utan att jag visste veta att jag hörde på. – Om ni visste hvad Dagnans tafla är utmärkt, storartad ja om parisarne, som se den, visste det! Det är ett karlatag! Han, Dagnan, Puvis de Chavannes och några andra rättfärdiga hindra ännu himmelens ilskor att slå med på all den rysliga medelmåttan i de två konsthallarna här.
Paris 21 juni 91 21 juni 1891
Dagnan stannar här till Augusti. Meunier likaså – Skulle det bli alltför hett och obehagligt så kan jag fara ut till Amic på några dag för att ej qväfvas här. –
Paris 23 Juli 91 23 juli 1891
Enckell är nu den enda landsman Jag kan räkna på i nästa vecka. Runebergs (som jag för resten ej såg till mycket) reser) Vallgren likaså – Dagnan, Muenier Courtois o a. resa i dagarne.
Paris torsdag 9 maj 1895 9 maj 1895
Det har varit ett regn af hederslegioner bland målarne nu, mest på Champ-de Mars. Bland de röda band som gjort mig mest glädje är det som gafs åt Muenier, Dagnans elev. Vi firade det hos Dagnans i förrgår. Jag känner mig der (likasom hos Pasteurs) bland rigtiga vänner och bland så utmärkt hyggliga fina menniskor – så propra, andligt och kroppsligt.
Söndag 30 maj 1897 30 maj 1897
För resten har jag arbeta rätt dugtigt i Paris, ehuru det mest gällt att putsa upp gammalt. Lefflers porträtt har sig målat om så godt som helt och hållet. Muenier som bor i 147 och som varit min trogne vän, kom upp och underströk litet sin förtjusning öfver porträttet, i Lefflers närvaro. Det hade en vådlig effekt, och L. nämnde om i sitt tal till alla matematikerna vid Institutet, att "le celèbre peintre Muenier, que vous connaissez tous; Messieurs o.s.v. – alltnog att han sagt att detta porträtt var jämförligt med Pasteurs. Det tycker jag inte, men låt gå. Jag har dessutom sedan målat upp Schuvaloff och gjort häststudier till Kejsarn. Då Jag varit bortbjuden så godt som hvarje dag, måste man ju säga att det ändå blifvit något gjordt.
Stockholm 4 april 98 Skandia 4 april 1898
I går afton må ni tro att jag hade en konstnjutning af ädlaste slag Coquelin hade skickat mig en loge till Cyrano. Jag hade bjudit Mueniers och Vallgrens (jag tvekade mellan de senare och Zilliacuses, men som fru Z ändå ej förstår så bra franska, tänkte jag hon ej skulle
25 Maj 98 25 maj 1898
I går åt jag middag hos Chambure – den första af mina vänner som var afgjordt emot Zola. Många andra ss. Muenier Amic, Baude, äro fanatiska för honom.
I morgon har jag herrskapena Zorn, Muenier och Zilliacus på frukost här i ateliern – för att tacka för all godhet.
Paris, Café de la Regénce 28 maj 98 28 maj 1898
Zola affären är ej så passionerad sedd på nära håll. Jag har mest träffat på folk som tänkt fullkomligt som vi i denna sak – med undantag af Chambure som pratade i Gaulois' anda – Zola est anti français – les juifs etc. det lär vara fint att tala så. för resten hade han ej läst brochurerna och tycktes ha dunkla begrepp i denna sak i allmänhet. Muenier och hans fru äro stridbara Zolaister. Dagnan som ju aldrig läser en tidning (liksom Järnefelt) står utom hela saken, men hans son, Jean, uppfostrad hos Jesuiterna, har kännt sin rättskänsla sårad af allt ofoget – springer öfver till Muenier för att studera l'Aurore och Siècle, och har nu kommit på det klara med att "père a tort" att ej ta parti för Zola – han hade sagt "M. Edelfelt est de norte coté, et lui c'est quelqu'un, n'est pas?
Senaste onsdag hade jag bjudit Zorns, Zilliacuses och Mueniers på frukost i ateliern.
Min namnsdag, d. 6 Juli 1898, hos Koki Etter 6 juli 1898
I går afton må ni tro att jag hade en konstnjutning af ädlaste slag: Coquelin hade skickat mig en loge till Cyrano. Jag hade bjudit Mueniers och Vallgrens (jag tvekade mellan de senare och Zilliacuses, men som fru Z ändå ej förstår så bra franska, tänkte jag hon ej skulle appreciera det till fullo. Vi voro i sjunde himmeln, ropade bravo och greto alla t.o.m. från Ville Vallgrens ögon trillade stora tårar nedför kinderna. Alla mellanakter hos Coquelin Der det var mycket roligt med folk som uppvaktade honom, men der vi voro hedersprissarne.
Paris 4 maj 99 4 maj 1899
Muenier tycker att jag vid det laget bör vara så trött att jag kan behöfva 8 dagars hvila, och bjuder mig derför till Coulevon nära Vesoul – jag tror dock ej att jag far.
Paris, Onsdag 10 maj 1899 10 maj 1899
Muenier, som alla dagar sett Ds porträtt, anser detta bli ett af mina bästa, och han förvånar sig öfver att det går så fort. Något kan jag ju också göra sedan D. rest, kläder, möbel m.m. Jag har ej rört mig på dagarna emedan jag absolut ej hunnit.
I går fick jag lof att trösta Muenier, som fått ett oroande telegram (men tillika ytterst konfyst) från sin fru, som har influenza, jemte deras son, i Vesoul. Han trodde hon var döende och som något tåg ej gick för än sent på aftonen var det svårt att försöka tala förnuft med honom.
Söndag d. 21 maj 1899 Pingstdag. 21 maj 1899
Dæhns porträtt förargade mig så att jag bad François föra ner det i Mueniers atelier (M. är ännu borta) loin des yeux, loin du coeur, säger ett osannt ordspråk, som dock hvad detta porträtt beträffar, eger sin rigtighet. Jag har frid och ro i sinnet nu när jag ej ser det under några dagar. Dessutom är jag som galen att gå och påta om något som jag har under ögonen
Paris 15 juni 1900 kl ½ 11 e.m 15 juni 1900
Ellan ligger i ateliern. Kicki och Missi i den lilla ateliern. Krohn och Mario i den undre ateliern och jag kinesar i Mueniers atelier, sedan jag fått telegrafisk tillåtelse dertill.
Paris 19 mars 1901 19 mars 1901
Osäker koppling *Var lugn för velocipeden jag skall söka få den, men måste skrifva till Cs vän Muenier
Paris 26 april 26 april 1901
Min granne Muenier, ungaste karlen, som bor i provinsen nära Vesoul, der lifvet borde vara lugnt och fridfullt (kanske för fridfullt) har blifvit nevrastenisk i högsta grad – det är verkligen en sjukdom som icke är att leka med, fastän den ju ej är farlig. Han orkar med ingenting, har smärtor i hufvudet och ögonen och har magrat mycket.
Jag går här och tuckar om inköpen för de Antellska pengarna. Jag har köpte en tafla af en Prinet, men har ännu ej bestämt mig för hvilken en "insignifiant comme sujet" men vacker i färgen – en annan "Kreutzer Sonaten" som kanske är för signifiant för Helsingfors. Vidare har jag på sätt och vis beställt en af Muenier och är alls ej nöjd med det han proponerade mig – gjordt nu under hans nevrasteniska vinter.
*Muenier har lofvat bestyra om Bs velociped hos Clément, som har varit på resa.
Paris 6 maj 1901 6 maj 1901
Mitt bekymmer är uppköpet till Muséum – Jag vet ej hvad jag skall göra med Muenier, som enkom för museet gjort en tafla som jag ej vill ha – då han nu dessutom varit så hygglig och sprungit för Berthas bicycle, (hvilken Clémant, hans vän, påstår sig ha glömt helt enkelt), så är ställningen dubbelt kinkig. I hvarje fall får jag ovett, det vet jag, af Wænerberg och museinämnden.