Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

Maria från Magdala, biblisk gestalt

Källor

Paris 5 Maj 1889 5 maj 1889
Vill måla något "dugtigt" i sommar; från Nya Testamentet, men behandlat på ett nordiskt sätt, som "Julmorgon"; funderar på legenden ur Kanteletar om Kristus och Magdalena; skulle vilja måla bergspredikan, men den har Uhde redan målat utmärkt.
Cannes 1sta april 91 1 april 1891
och så kommo D. och Amic hit och sågo på mina taflor. Magdalena – som Jag endast kunde var i trädgården, ty inne var det gräsliga tapeter – tyckte han mycket om som helhet – han bad mig ej röra hufvudena men förlänga Kristi kjortel och ta bort de röda banden från Magdalenas hufvud – båda förändringarna gjordes genast och taflan vann obeskrifligt. Stämningen tyckte både Amic och han mycket om – och de förstodo båda allt det jag velat säga. De prisade landskapet mycket – jag var nöjd naturligtvis – ehuru jag vid närmare efterseende och med minnet af Dagnans måleri fann teckningen så utsusel. – Men D. tröstade mig med den gamla satsen i "un chef.d'oeuvre n'est pas une ouevre sans defauts – och sade notre art ne consiste pas à faire du trompe-l'oeuil, mais à evoquer une émotion. – Mamma ser att det ej just är några ultra realistiska principer han har. –
Petersburg 14 februari 95 14 februari 1895
Rjepin tyckte att jag borde skicka Kristus och Magdalena hit, likaså så viborgsgummorna. Kan jag få dem? – transport och assurans måste jag betala sjelf. Det tål att tänka på. Det är ej akademin som utställer, emedan ännu ingenting är bestämdt om den saken – utan den vanliga kringvandrande utställningen. Ett undantag skulle göras för mig i det att jag skulle utställa endast här i Petersburg 5 veckor.
Berlin fastlagstisdagen kl. 9 på morgonen 1895 26 februari 1895
Roligt är det att vara bekant ändå – Alla de här herrarne hade sett Kristus och Magdalena, Paraske, mina tvätterskor och hvad jag utställt i Paris. Sattler var mycket förtjust i Björneborgarnes marsch, hvaraf han sett litografin – i Strassburg. Är det icke märkvärdigt att denna, litografi kunnat hamna der – på hvilka vägar har den kommit?
9 maj 1900 9 maj 1900
En afton för 14 dagar sedan voro vi tillsammans med honom, Ellan och jag, och då var har utomordentligt lifvad och intresserad talte, talte om konst så entusiastiskt som förr – prisade mycket den finska paviljongen – "den bästa på utställningen". Det var rigtigt utmärkt roligt. Han sade också att mina sista saker fiskarena och Mme Pasteur voro oändligt mycket bättre än t.ex Magdalena och att jag således gick framåt. – Men dålig är han, och jag har varit mycket rädd för att det skulle gå illa här, ty han skonar sig ej det minsta och arbetar så fånigt nervöst och så intensivt att en frisk och ung menniska kunde bli sjuk deraf. – Ja Gud låte honom bli raskare så att han kan komma tillbaka. Jag vet huru olycklig han vore och huru dömd han skulle anse sig om han ej kunde komma till juryn i Juni.
Paris 27 nov. 1900 27 november 1900
En sorts tillfredsställelse erfor jag att se att mina senaste taflor Fiskarne, Leclercq, Paraske och Mme Pasteur voro betydligt bättre än Kristus och Magdalena. Alla ha vi gått framåt (vi finnar) sedan 1889 i dekorativ verkan. – Och det fins nationer, slaviska och romaniska, som absolut ingenting lärt sedan dess, och som de just ingenting kunde förut heller, så är det klent bestämdt med deras konst.