Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

finländsk konstnär, tecknare

Källor

Paris 11 maj på aftonen. 11 maj 1889
Berta Edelfelt har den bästa konstsmak, bättre konstomdöme än konstkritikerna i Finland: Runebergs, Becker, Mexmontan.
Paris 20 maj – kl. 4 på morgonen 20 maj 1889
Becker, W. Runeberg, Lindholm och Mexmontan hånskrattar åt all unga, åt god konst, åt svenskar och norrmän, som ställer ut djärva och utmärkta verk; Edelfelt är rasande.
30 maj 89 30 maj 1889
W. Runeberg, Lindholm, Becker och Mexmontan menar att det är oppositionspartiet bland de franska konstnbärerna som vill ha Edelfelt i juryn; att Edelfelt själv är partiman och därför inte är lämplig; de menar att Becker står över alla partier.
Berlin, den 16 Januari 1891 16 januari 1891
och gick sedan till museet, der jag varit största delen af dagen, och der jag haft gudomligt roligt. Jag fick nu noga betrakta många af dem som jag endast blickade löst på i går. – Jarl Hagelstam påstod här om aftonen att det "lefvande lifvet" ändå var förmar än hvad slags död snilleprodukt som helst – men jag är ej af hans åsigt, ty dessa döda Velasquez, Tizian, Holbein, Rembrandt äro tusen gånger intressantare än det lefvande lifvet representeradt af Ahlstedt, Becker och Mexmontan, och jag förstår de förra Så bra också – likasom jag är öfvertygad om att de förstå mig – åtminstone det jag ville göra. Jag tror dessutom att Jarl Hagelstam ej ha tillräckligt historiskt sinne och litet sådant behöfs för att rigtigt njuta af gammal konst och gammal litteratur.