Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk läkare

Källor

Paris 22 nov. 1889 22 november 1889
Osäker koppling Thérillon, en av Paris mest framstående kirurger, som är Mille Cedercreutzs lärare, hör till samma middagssällskap som Edelfelt; Thérillon rekommenderat ung Gaucher som husläkare; Gaucher ordinerat diet och varnat Edelfelt för att föräta sig.
Osäker koppling Gaucher fann Erik "ypperlig" och gav omständlig levnadsordning för honom.
Paris 25 april 1893 25 april 1893
Det är mycket roligt att höra att Kiki mår bra och att Ellan är jemförelsevis kry der i ensamheten. Måtte kuren göra henne godt. Vallery-Radot och min läkare Gauchas säga att Ellan gjort rätt i att begagna ett så radikalt medel, och att samma kur mycket lofprisas af specialister. Jag har så svårt att skrifva till Ellan nu då jag vet att hon först om flere veckor får läsa brefven. Så snart hon får meddela sig med den yttre verlden ber jag Mamma eller flickorna litet berätta henne hvad jag upplefvat under tiden.
Paris lördag 20 maj 1893 20 maj 1893
Ja jag hoppas att allt det här reder sig. Jag än alldeles fri influensan, men magen är så omtålig att den minsta oro eller den minsta oförsigtighet genast bringar den i olag. Det är bra roligt att ha en så hygglig och klok och kunnig läkare som dr Gauchas – som studerar menniskan lika mycket som sjukdomssymptomerna. Skulle han från början ej varit så absolut lugnande ang. Sparre, skulle det ha varit svårt. Tänk att ha honom liggande i ateliern med den usla uppassning jag har!
Paris torsdag 9 maj 1895 9 maj 1895
Pojken är nu alldeles frisk igen, litet mager och dåsig efter till halssjukdom, men med Guds hjelp går det väl ändå bättre och bättre. Ellan är just nu med honom hos en mycket berömd öronläkare, rekommenderad af Pyg Zilliacus och Pasteur. Hennes och pojkens öde skall således afgöras i dag. Anser Löwenberg, så heter han, att pojken bör föras till bergstrakter, så resa de väl till Schweitz i nästa vecka – ett ställe nära Interlaken, der vår läkare Gaucher brukar bo, och der en af mina bekanta, en schweitzisk målare vid namn Bod-Bovy, har sin atelier. Pensionen är billigare der än här, 6 frcs om dagen. – Jag tror att Ellan skulle ha lust att tillbringa en månad der, hvartill också Zilliacus rådde henne på det bestämdaste.
Paris måndag 13 maj 95 13 maj 1895
Här må vi godt i värmen (tropisk, men icke obehaglig efter den långa, kalla vintern). Ellan har nu beslutat att fara till Schweitz, der det ju alltid blir litet billigare än här, så mycket mera som läkarena både Zilliacus, Gauchas och den utmärkta öronspecialisten Löwenberg här alla öfverenstämma i att råda henne dertill för gossens skull. Löwenberg, som tagit emot Ellan utmärkt vänligt (Vi voro rekommenderade af Pasteur och Metschnikoff) undesökt gossen 2 skilda gånger och säger att ingenting farligt eller ens oroande föreligger. Det gäller endast att få influenzamikroben ur kroppen på honom, att härda honom med kalla afrifningar borstningar, bergsluft och friluftslif.
Paris 29.XII. 1900 29 december 1900
Nu måste jag kläda mig ty jag skall på middag till min läkare dr Gaucher, som på samma gång lofvat vaccinera mig. Visserligen äro épidemin nu i aftagande och här i kvarteret har det varit alldeles friskt, men han sade att jag kunde göra det som alla andra – Vallgrens, de finska damerna, Ignatius, Cedercreutz alla har de låtit vaccinera sig.