Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

författare, matematiker, fysiker

lördag kl. 10 1 januari 1889
Osäker koppling Medpassagerare är: riksarkivarien Hausen, unge Stockmann, fröken Lagerborg, några svenskar.
Paris Söndag 8 december 89 8 december 1889
Allt gick väl på middagen för Londén; Edelfelt slapp hålla tal; växlade bara några betydelselösa ord med Runebergs; middagen präglades av "god uppfostran och stäfjade passioner"; Edelfelt hade Nanny Lagerborg till bodet, Londén hade Ellan, professor Danielsson hade fru Runeberg.
Onsdag 18 december 89 18 december 1889
Hoppas fira julafton med julgran och gröt; möjligen fröken Lagerborg, Homén och Juhani Aho som gäster.
Julafton kl 12 på dagen. 24 december 1889
Julgranen är klädd för att glädja Erik; fröken Lagerborg, Homén och Aho kommer ikväll; Ellan vill inte att Edelfelt ska skicka återbud, utan lägger sig i rummet längst bort; Edelfelt får göra "les honneurs" och är inte glad över det.
Juldag 25 december 1889
Ellan har kanske skrivit om den besynnerliga julaftonen: ingen värdinna, två gäster färre än beräknat, så att fröken Lagerborg och Homén fick äta en middag som delvis var tilltagen för 6 personer, utom desserten som var beställd dagen före; Homén såg ut att ha roligt och pratade mycket; gästern gick först klockan 12.
Paris 11.4.90. 11 april 1890
Ellan har kanske skrivit om en ganska lyckad finsk middag med dans, arrangerad av Homén och löjtnant Hallberg; ingenting saknades: mat, bål, masurka; juristen Wasastjerna dansar masurka ännu underligare än Stanza Ullner; Edelfelt satt mellan fröken Lagerborg och fru Hagelstam-Lihr.
Lördag d. 19 april kl. 2 e.m 19 april 1890
Hanna Palme tål inte Wentzel Hagelstam och hans fru, inte heller fröken Lagerborg; tror hon att Edelfelts inte genomskådar henne?