Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

läkare, professor, politiker, son till Marie-Louise och René Vallery-Radot

Paris 20 maj 1890 [med blyerts ändrat till 1891] 20 maj 1891
Jag måste anropa Mammas mest storartade förlåtande moderlighet för att kunna hoppas på tillgift få min nötaktighet att ej skrifva må mitt half och heltassiga jagade själstillstånd under den sista veckan, tjena som ursäkt Paris har rigtigt slagit sina klor i mig och ej lemnat mig en minut. Allt detta är oläsligt godt och väl för den som har ingenting att göra men som jag tillika börjat porträttet af lilla Vallery Radot och annat dertill, har jag fallit tillsammans som en liflös massa om qvällarne, sent naturligtvis, ty annars vore man ju ej i Paris. Summa summarum af allt detta öfverretade nervlif, af all ångest, glädje, bråk, trifvel etc. är ändå att jag öfverhufvudtaget är nöjd och glad, och att vår Herre hulpit mig bättre igenom än jag hade trott
Paris, lördag 30 maj 1891 30 maj 1891
Lilla Loulou Vallery Radots porträtt går framåt med så stora steg att jag om för 3, 4 dagar har honom undanstökad, och då helt kan egna mig åt Madame Grancher. Hittils har jag gjort bara Croquiser – jag slutar med att göra ett elegant Louis XV porträtt i helfigur eller halfnaturlig storlek – det vill hon helst ha Det kommer att bli mycket fint i färgen, tror jag hon sitter i sin mycket fina salong vid en grå rikt skulpterad marmorkamin på en liten Louis XV soffa med röd och gula blommor – bakom några konstsaker bl a en silfverstaty af Henrik IV – sjelf är hon i dekolleterad balklädning écru-atlas med spetsar (från Worth) och tar just af sig en hvit stortie de bal med struts fjädrar hennes grå och pudrade hår och allt detta ljusa låter de svarta vänliga ögonen komma till sin fulla rätt Hennes vackra kusin som är der vid alla seancer för att hålla henne sällskap förklarade denna sista skizz för utmärkt lyckad –
Han är för resten en mycket stor favorit hos Vallery Radots, der alla herrskap och tjenare beundra hans storlek, hans hurtiga och vänliga lynne. Han var mycket förvånad öfver deras våning med stora trappor, öfver alla leksakerna som han fick der och frågade om han var i "the Queens House" – drottning Victoria som han hörde talas om i Cannes och som han såg en skymt af i St Raphaël spelar näml en stor rôle i hans ungdomliga inbillning. han började på eget initiativ att sjunga sina engelska visor för Vallery Radots jungfrur, som naturligtvis ej förstodo utan bara skrattade – Urkomisk är han när han ger sig till att sjunga – långa ramsor, utan någon synnerlig melodi men med en ljudelig stämma Med Loulou kunde han ej tala men gjorde sig begriplig ändå med den "franska gossen" – Han var der en hel förmiddag och kom hem med vagnen full af leksaker som Loulou gaf honom. –
31 maj 1891 31 maj 1891
Vallery Radots pojke är snart färdig ehuru munnen ännu ej är rigtigt lik Han har varit mycket krånglig ochorolig de sista dagarne och gjort mig alldeles nervös med sitt dåliga sittande. –
Paris 12 Juni 1891 12 juni 1891
Vallery-Radots pojke är nu färdig och familjen jubilera öfver porträttet. Jag hade sista seancen senaste tisdag, och gjorde derefter en skizz af flickan i hennes kommunient drägt – mindre lik men "tilltalande" –
Paris söndag 5 Juli 91 fortsatt söndag 12 Juli 91 5 juli 1891
Vallery Radots och Pasteurs ha kommit tillbakafrån Bains de Mer. – De ha bjudit mig de sista dagarna på frukost och middag, hvilket snarare varit mig till besvär än glädje, då jag ju i alla fall betalar mina mål här och dessutom får lof att göra den långa resan till dem. Men en tacksam publik är det, och de äro så förtjusta i de porträtt jag nu gjort af barnen der, att det gör mig helt godt i själen.
Paris 16 Juli 91 16 juli 1891
Chambure reste i går, sedan han förklarat sig mycket nöjd med det porträtt af honom som jag gjort hastigt och lustigt. Jag har inga andra närmare vänner här än Dagnan och Courtois, de bo långt borta och äro mycket upptagna Dagnan reser den 28de Vallery-Radot har sjelf rest till sin mor i Bourgogne och familjen är ute med Pasteur i Villeneuve-l'Étang –
Paris torsdag 13 aug. 91 13 augusti 1891
Aftonen förut hade några oläsligt varit der på middag och mycket beundrat porträttet. En massa spanjorer och – -skor kommo för att se på taflan och sist hela Pasteurska familjen. Det var ett lofsjungande utan like. Mitt mod att för en vecka sedan skrapa ut hufvud och händer och mitt tokiga arbetande från 6 om morgonnen till 6 om aftonen sedan dess beundrades allmänt. "Vous ètes un grand peinter, sade Gubben Pasteur.
Söndag 29 maj 92 29 maj 1892
Vallery Radots ha haft det svårt denna vintern flickan har haft 4 gånger blindtarmsinflammation, och gossen har ännu kikhosta. Pasteur har jag träffat. Han är temmeligen rask ehuru han talar otydligt igen
Paris 15 juni 1900 kl ½ 11 e.m 15 juni 1900
häromdagen, i tisdag voro vi hela familjen bjudna på middag till gamla Mme Pasteur, och det var uttryckligen tillsagt att Kiki skulle följa med. Han var litet generad men mycket lämplig och lyckad, svarade ordentligt på alla frågor och tycktes resonnera med Loulou Vallery R. vid det lilla spelmansbord der de sutto. Kicki var mycket stolt att bli tagen så der på allvar som utländsk skolgosse och redogjorde ganska bra för deras kurser derhemma.