Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

grevinna

Källor

Inga källor
d. 24 febr. 1890. 24 februari 1890
Gäster hos Moltkes: bildhuggaren Carlés som gjort en byst av grevinnan; den beundras mycket på Mirlitons utställning; greven och grevinnan Ahlefelt, baron Lövenskjöld.
Grevinnan Ahlefelt är vacker; hon målar; är släkt med Zahrtmann, som hon beundrar mycket.
Kjøbenhavn 9 april 94 9 april 1894
vidare för de två skönheterna vid hofvet grefvinnan Fries (Krag-Juel-Vind-Friis) född Danneskjöld, och för grefvinnan Raben, en född amerikanska. – den senare skall jag måla – hennes man pinade och bad mig att börja nu strax. Hon är mycket vacker, mycket amerikanska – Grefvinnan Friis är deremot den elegantaste mest aristokratiska skandinaviska typ jag kan tänka mig lång smärt, med fina drag – och blondt lockigt hår. Så hennes hals sitter på skuldrorna! Grefvinnan Ahlefeldt som jag först skall måla (när?) behagade mig mycket. Hon har en fullvuxen dotter redan, men ser bra ut stora mörkblå snälla ögon – något ovanligt godt i dem. – Jag maae endelig komme". Ja får nu se hvar när och huru.