Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

g.m. Anders Zorn

Källor

tisdag 17 mars 90 17 mars 1890
Fru Zorn hade gråtit och Zorn hade inte kunnat sova, eftersom Antell skällt ut dem för alla på kaféer, ateljéer och hos Ehrenborg; Antell menar att porträttet av honom som Zorn målat är "skandalmåleri", en karrikatyr som prisas av fru Zorn och fru Thegerström; Antell kallat fruarna för "judpack" eftersom de heter Lamm; Antell:Zorn ska få betalt, men porträttet ska brännas; Edelfelt: porträttet är bra: Antell är inte förskönad utan ser ut som om han vore uppfylld med sött vin och innerligt belåten med sin "affärsställning"; Zorn vill ställa ut porträttet, vill inte bränna det; Edelfelt förstår Zorn.
Försökt trösta Zorn med att Antell är elak mot alla när han är berusad; särskilt fru Zorn är sårad eftersom hon försökt vara älskvärd mot Antell.
d. 16 morgonen. 1 januari 1891
– I San Remo går jag och besöker den gamla vänliga Zornska engelskan som heter Morennel.
Ospedaletti 15 mars 1891 15 mars 1891
I förrgår som hit från San Remo en äldre engelsk dam, som var vän till Zorns. hon hade verkligen väl reda på hvad jag gjort och bjöd oss på frukost till San Remo någon dag och på långvisit till England när vi bara hade lust. I dag har hon skriftligen återupprepat sin bjudning.
Stockholm 29 sept. tisdag. 91. 29 september 1891
Med Millaais har jag gjort bekantskap. Han är mycket hygglig och liknar mycken en Mr Darcel som jag sett hos Mme de Lurcy. De ha hos sig af franska statens gobeliner, som ger något extra fint åt våningen. Om torsdag är jag der på middag med Zorns och Unga Scholander, Bellmanssångaren och Palmes. På väggen hade Millet flere af mina taflor, och sade att han reklamerar mig som fransk konstnär.
Stockholm Okt. tisdag 1891 1 oktober 1891
I går var Hanna Palmes stora fest för Mechelin och mig (!!) Hundra personer, mycket väl arrangeradt, tal af Sven Palme, och ett mycket bra svar af Mechelin. Der voro Hela venster-Stockholm, qvinliga Idun, Hedin, Gyldén, Victor Rydberg Strindberg, Tor Hedberg Millets, fröken Törnebladh (som sjöng mycket) Gunnar Berndtson med fru, Zorns, den der behagliga fiffiga fröken v. Knorring, en mycket vacker ung fru Medin, fru till en doktor, och en massa menniskor som jag aldrig fick veta namnen på. –
Stockholm tisdag 20 Okt 91 20 oktober 1891
Om torsdag är jag bjuden till Palmes om lördag till Millets med prins Eugén, Zorns, och fröken Törnebladh. Signe T. skall den 2dra November resa af till Paris för att egna sig åt sång – elev af Mme Artôt, hos hvilken hon får bo. Menniskorna tvifla på hennes framtid som sångerska, men hon sjelf är mycket deciderad och tror att det skall gå. Millets ha nog försökt måla framtiden dyster för henne, men hon vill ändå försöka. Mme Millet håller mycket af fröken Törnebladh.
Gausdal måndag 11 juli 1893 11 juli 1893
Ellan tycker rätt bra om fru Geber fru Zorns syster och en ung fröken Ihlen, norska.
Paris torsdag 7 mars 95 7 mars 1895
Hos Zorn var jag i går på frukost och fick igen min tafla [En premiär] som nu i 3 år rest Europa och Amerika rundt. Zorn bråkade med en parisisk tafla nattstycke från Boulevarden – som nog var bra måladt men ej det ringaste parisiskt. Så hade han en vacker svenska flicka (en målarinna) att stå modell för en parisisk americain-kund – det kan ju ej bli annat än mischmasch. Fru Zorn är fortfarande utomordentligt vänlig mot mig och vi drucko på att ofta vara tillsammans sedan Ellan kommit. Hon (fru Z, syster till fru Geber, född Lamm) är i allmänhet ej omtyckt. Hon har ett utmärkt godt hufvud och en ganska skarp tunga – ser folks löjligheter och svagheter ögonblickligen.
I går på middagen, der alla dessa målares fruar voro med – hade fru Z. några så herrliga sidoblickar på fru Thaulow som i sin huldre-aktiga-Christiania-bohême-frihet tog sig kostlig ut bredvid en ytterst soignerad, reserverad liten belgisk fru. – En belgier Scribe, drack för den skandinaviska konsten så väl representerad af Zorn, Thaulow och mig i detta sällskap.
Acku Berndtson, utskickad af sin hulda maka har 3 gånger varit här och bedt mig komma ut på middag och sedan fortsätta med dem – Jag har ej kunnat och velat, och nu har jag igen ett telegram med rendez-vous för i afton. Hon är omättlig Hon talar redan om hur hon skall presentera Ellan hos baron Delort (Gunnars beskyddare i Eypten) – jo det skall vi se! Alla svenskor (fru Z.) t.ex. dra på munnen åt Marie Louise och säga: förr var hon omöjlig i Sverige, kanske hon har blifvit bättre nu. Huru Acku kan se glad ut, se glad ut ändå, och t.o.m. trifvas är mig en gåta.
Paris, tisdag 12 mars 1895 12 mars 1895
Jag var på middag igen hos Zorns söndag afton. Det var mycket roligt att höra henne tala om Amerika. Hon hade fattat och fattar ännu sin rol såsom ett verkligt arbete: – Anders skall måla och hon göra bekantskaper och göra reklam. Utan henne skulle han aldrig ha gjort en sådan lycka. Hennes goda hufvud, hennes utmärkta språkkunskaper, hennes judiska börd (som genast ger henne en massa relationer bland rikt folk hvart hon kommer) äro ypperliga hjelpmedel att komma fram.
De hade på dagen fört mig till deras goda vän sångaren Faure, som har ett utmärkt tafvelgalleri (4 à 5 Zorn bl.a). Det var mycket roligt att se. Men trots rikedomen tyckes Faure ej kunna smälta att han nu är utom täflan, pensionerad och gammal. Han återkom alltjemnt till detta: Oh que vous êtes heureux, en plein succès, en pleine activité, et puis il restera quel'que chose de vous! – Jag tackade honom för hans Don Juan i tiden. – Jag har aldrig sett eller kunnat tänka mig något bättre sjunget och bättre speladt. Mme Faure visade ett Album med fotografier af mannen i alla roler – men han ville ej se ditåt. Nog måste det vara hårdt att se sig såsom legend såsom en mormorssaga, betviflad af den yngsta generationen – då man ännu lefver och vet att man skulle kunna göra allt det som nu göres mycket bättre, om bara uttycksmedlet, rösten vore qvar. – Han hade ypperliga måleri och skulpturverk öfverallt, i cabinet de toilette, i korridorer öfverallt: Manets bästa saker t.ex.
Skärtorsdag 1895 11 april 1895
Zorns ha rest till London öfver påsken och ville hava oss med. – Det är ej så lätt då man har barn och jungfru med.
Stockholm 4 april 98 Skandia 4 april 1898
Zorns träffade jag genast och gjorde upp ressällskap med dem till Berlin och Paris – Z. har ingenting utställt i Paris, han heller och vi kunna derför resa med lugnt mod, utan fruktan för obehagliga öfverraskningar.
Jag reser fredag eller lördag qväll till Köpenhamn, och sammanträffar der med Zorns.
Berlin N.W., den 15 Maj 1898 kl. 11 f.m 15 maj 1898
Fru Zorn skyndar på med afresan härifrån. Hon lider af la nevrose juive, tror jag och tycks ej kunna ta saken lugnt och muntert.
Om jag bara finge sofva i Braunschweig – Vädret och sömnlöshet har varit de enda molnen på denna resas himmel. Ännu äro vi ej på det klara med resplanen men vi äro troligen i Paris i början af nästa vecka. Zorns ville näml. från Basel fara till Aix les Bains i Savoyen för att träffa Ossbahr der.
25 Maj 98 25 maj 1898
I morgon har jag herrskapena Zorn, Muenier och Zilliacus på frukost här i ateliern – för att tacka för all godhet.
Paris, Café de la Regénce 28 maj 98 28 maj 1898
Med Zorns har jag varit en par gånger. de resa om tisdag via Mont St Michel till England och jag har verkligen lust att följa med dem. men till tisdag hinner jag ej bli färdig ändå.
Senaste onsdag hade jag bjudit Zorns, Zilliacuses och Mueniers på frukost i ateliern.
9 maj 1900 9 maj 1900
I morgon är middagen hos Mme Menard med Zola Labori, Zorns, Vallgrens och vi. Vi gläda oss mycket deråt, ehuru dessa herrar lära vara ytterst nedslagna till följd af nationalismens allt större seger – Senaste söndag segrade ju Deroulèdes anhängare här i Paris municipalval. Boulangismen om igen. Anatole France har i dagens Figaro ett dråpligt gammalfransk skoj med hela detta sällskap. Jag skickar Er det.