Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

bildkonstnär, grafiker, g.m. Jac. Ahrenberg

Paris d 24 på aftonen – (1877) 24 januari 1877
Under denna period av "inquiétude och bråk" [oro och besvär] med tavlan hinner Edelfelt inte tänka på att åka ut till Versailles för att framföra friherrinnan Armida De la Chapelles hälsningar till Monsieur Surel; han har inte heller sökt upp grevinnan Bobrinsky, men Ahrenbergs sade också uttryckligen att han kunde göra hur han ville; mot våren är man mera livad för visiter.
d. 23 Juni 1877 23 juni 1877
Edelfelt har ännu inte varit hos grevinnan Bobrinsky med hälsningar från Ahrenbergs.
Åbo, den 21 Oktober 1879 21 oktober 1879
Första hälften av resan förargade Edelfelt sig över sitt beteende på Helsingfors station, då han trodde att sakerna var borta; under den senare delen gjorde han betraktelser över nöjet att åka i tredje klass; Jacob Ahrenberg ville inte byta från tredje klass och talade vackert om sparsamhet, hustru och barn, Widolfa och Tatu.
Paris långfredag 93 31 mars 1893
Jag är ganska uttröttad efter att i 3 dagar från½ 9 till 6 e.m. ha stått i juryn. Att under dessa dagar ha granskat 1700 à 2000 taflor är ingen lek. Lyckligtvis fick jag Sparre igenom utan någon svårighet. Deremot var det omöjligt med Wasastjerna – jag blef kullkastad och skämdes t. o. m för att ha röstat för honom, så klen var hans figurtafla. Emellertid är det lustigt att se hvad magten betyder – samma dag jag stod i tidningarna som juryman fick jag ett 20 tal bref med böner att rekommendera den eller den. Bland svenskar kunde jag göra något för en Sääf, men en friherrinna Sparre (som Bertha nog kommer ihog) föll ohjelpligt igenom, likaså fru Ahrenberg) – men svårt var det att rösta efter sitt samvete – det kommer så mycket barmhertighet med, och det är omöjligt att rösta emot den värsta croûte, då man får höra att det är en "pauvre vieux, père de famille" eller "en jeune homme qui à tout mis sur cette carte-là, eller "Messieurs si vous voulez empècher en suicide, vous voterez pour se tableau" – jag slutade med att finna mig sjelf så pessimistisk som möjligt. Högst få dugliga saker – mest studier och landskap så att man kan drunkna i all denna ljusgulgröna smörja.
Paris 4 juni (tisdag) 1895 4 juni 1895
Jo jag har fått Ahrenbergs bref. – han hoppas deri att jag icke skall åtaga mig att måla Kejsarens porträtt (Vidolfa kan ju göra de herrligaste häststudier på villa Haga, de ha ju egen iswostchik) – men hvad skulle kan säga om jag åtog mig det. I hvarje fall kan jag få de bästa källor då jag känner Rjepin så väl, och dessutom kunde jag kanske få några seancer! Jag har lust att åtaga mig arbetet bara för ro skull! Då jag ändå under vintern tänker på något sätt göra fortune i Petersburg, får vore det ej ur vägen att ha ett godt porträtt af Kejsaren på min exposition!