Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

baron, ryska ambassadören i Paris 1884–1897

Källor

Paris d. 15 januari 1886 15 januari 1886
Edelfelt och Boije var på ryska nyårsaftonen bjudna på supé på ryska ambassaden; "Vi voro bara ryssar der"; Madame Mohrenheim var "aimabel", vänlig; hennes yngre dotter är nu fullvuxen; Edelfelt kände endast få av damerna till utseendet, bl.a. grevinnan Decazes-Stackelberg och den holländska ministerns fru; Mohrenheim har mycket vackra saker och möbler; Boije var fryntlig och konverserade med ryska dignitärer; på ryska nyårsdagen var Edelfelt på middag hos friherre Fredericks och hans fru; på middagen var en intressant äldre rysk man från Moskva, vän med Turgenjev. Tolstoj och andra; han var en klok och intressant man, en "vesteuropé" och "liberal"; Edelfelt uppfattade inte mannens namn.
Paris 4 juni (tisdag) 1895 4 juni 1895
Finl. i XIX seklet ligger nu hos Mohrenheim, jag har fått löfte att i denna vecka få gå med den till Felix Faure.
Paris måndag 10 juni 95 10 juni 1895
Till Mohrenheim var jag kallad och resonnerade under en timmes tid om Corregio d.v.s. gubben orerade, mycket nöjd med sina alls ej odiskutabla idéer. Han hade skrifvit till oläsligtministern för att denna skulle utverka för mig audiens hos Felix Faure – ack så många omständigheter. –
Paris Lördag 15 juni 1895 15 juni 1895
Talte jag om att jag hade ett djupsinnigt samtal med Gubben Mohrenheim i konst. – Han har för resten lofvat att jag en af dessa dagar skulle få lemna boken (Finl. i XIXs.) till Faure, men ännu har jag ej fått det lofvade brefvet med tid och timme.
Paris 20 Juni 1895 20 juni 1895
Just nu skrifver M Marcel, som talat med ministern Hanotaux om öfverlemnandet af finl. i XIX seklet till presidenten. Denna säger att Mohrenheim ej sagt ett ord – han är då mer än tafligt afsigkom men! Nu är det att börja om igen hela traken! Hvad mannamod, hvad tålamod!! –
Lördag 12 juni 97 12 juni 1897
Koki är så engelsk dansk att han tycker om det. När han går och äter på restaurant i Paris, klär han sig också – isynnerhet som Mohrenheim gifvit sina pojkar en vink Om att han vill så hafva det.