Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

svensk hovurmakare, föreblid för Carl Michael Bellmans halvfiktiva karaktär i Fredmans epistlar

Källor

Antwerpen, Lördag d. 8 November 73 8 november 1873
Morbror Gustaf Brandt har skickat musiken till Fredmans epistlar.
Antwerpen d 2 Februari 74. 2 februari 1874
När Edelfelt och Sidney Adams tar paus spelar Adams; denne har nu lärts sig ”Längtan” ur Fredmans epistlar, samt ”Se på de sjömansgossar så raska som de gå” m.fl. visor, som Edelfelt sjungit för honom.
Allhelgonadag 77 1 november 1877
När kommer Gunnar Berndtson?; kunde morbror Gustaf Brandt undvara Fredmans epistlar på ett år?; Edelfelt ber i så fall att de skickar dem med Berndtson; om inte, får Berndtson köpa dem.