Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

g.m. Herman Standertskjöld-Nordenstam

Lördag. Okt 1880 16 oktober 1880
Häromdagen var Edelfelt hos Madame Chevalier; de bor i samma hus som unga Standertskjöld-Nordenstam, med barn (3) och blomma; frun sägs vara stel och loj, men mycket vacker; det är så länge sedan Edelfelt sett henne att han inte kommer ihåg hur hon ser ut.
Söndag d. 7 nov. 1880. 7 november 1880
Häromdagen var Edelfelt på middag hos Chevaliers; unge Herman Standertskjöld Nordenstam hyr rum av dem och bor där med barn och blomma [fru]; han var på frukost hos Edelfelt föregående dag; han och frun tycks vara utan bekantskaper och Edelfelt ska representera dem för Runebergs.
Herman Standertskjöld Nordenstam förefaller livlig och intresserad, talar svenska med rysk brytning och är ivrig finsk patriot; frun sitter tyst; hon har förlorat sig betydligt, även om hon över ögonen och näsan har något som påminner om Mademoiselle Titiche, men har dumma miner då hon skrattar; Standertskjöld verkade nöjd med att återknyta bekantskapen med Edelfelt, de är skolkamrater från normallyceum.
Nyårsnatten 1880-1881 31 december 1880
d. 30 var jag först på den stora Skandinaviska middagen och balen der jag satt bredvid frihna Standertskjöld och dansade en française med fru Reuterskiöld
d. 2 februari 2 februari 1881
En massa finnar, Berndtson jag, Standertskiölds, en pianist Dahlberg, Antell några finska läkare och konstnärer ha bjudit in Runebergs på middag d. 5te då äfven albumet kommer att öfverräckas.
Måndag d. 7 Februari 81 7 februari 1881
Nu några ord om den Runebergska middagen. I allo lyckad, utom att den blef dubbelt dyrare än vi hade tänkt oss den. Jag hade beställt maten, gjort upp matsedeln o.s.v. – och bestämt antalet kuvert till 15. Då nu runebergs voro bjudna och herrarne vid räkningens uppgörande beslöto att betala för damerna (inga andra än fröken Schjerfbeck och frih. Standertskjöld) belfvo vi bara 9 om att dela det hela. – Då jag framlemnade albumet, blef Walter Runeberg rigtigt rörd. Jag hade förut frambragt ett lefve för Joh. Ludv. Runebergs minne. Efteråt tågade vi upp till ateliern der det var mycket lifvadt. Jag hade tänkt läsa upp något af Runeberg men ansåg ej sällskapet moget för en dylik njutning, då de unga damerna uteslutande tänkt på att dansa. I albumet ingingo teckningar af Berndtson, mig, fr. Schjerfbeck och Uotila men de 50 bladen kommer väl att fyllas i sinom tid. – På ateliern var en utställning arrangerad; ganska bra. Buttis porträtt hade hedersplatsen och beundrades mycket.
Saaris 5 okt aftonen. 5 oktober 1888
Osäker koppling Skriver till friherrinnan Standertskjöld.