Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

g.m. Vladimir Sjeremetev, dotter till Maria Nikolajevna av Ryssland och hennes andre make Grigori Stroganov

Källor

Petersburg d 15 Jan 84 15 januari 1884
Osäker koppling Hvad jag är lycklig öfver att Anni studerar och lär sig något, sysselsätter sig med något – det finnas ingenting sorgligare än en sådan der sysslolös ung-flick-existens. Underligt är att hon ändå har en sådan åtrå till den stora verlden – Hofvet, balerna hos Schuvaloffs och Scheremetieffs o.d intresserar henne så mycket mera som hon nu ej har någon ännu derom,
Petersburg 19 februari 1896
Osäker koppling Med Etters har jag varit bra litet. Ändå till Söndagen voro de i en sådan tourbillon de plaisirs – och just på söndagen voro de på en stor utfärd till Scheremetieffs – Sigovka. I går bjödo de mig på aftonen till Mansouroffs, men den Rska bjudningen förhindrade mig att gå dit.
Petersburg. tisdag. 17 mars 1896 17 mars 1896
Om en stund kommer Kejsarens tant, fru Scheremetieff, född Stroganoff hit med herrskapet, Krusenstjerna. för att se Kejsarens porträtt.
Stockholm måndag 16 nov, 96 16 november 1896
Jag funderar så jag kan gå åt på mitt telegram till Paul Etter. Hvad skall jag säga. Kommer troligen, eller kanske – det är ju ej det de vilja veta – Det ungefärliga priset har jag sagt Paul angående andra större porträtt 2000 rubel, och detta tyckes skrämma sådana som Scheremtjeffs, som ju äro miljonärer. Hvad skall jag då säga? Irai Varsovie nouvel an priez Schouvaloff faire conditions – är det bra? Nu inser jag ju att jag ej kan måla honom efter naturen – dertill är han visst för sjuk. Det är således ingen konstnärlig ära att vinna dermed. Å andra sidan är Gubben Schuvaloff en bekantskap att göra.