Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

khediv av Egypten och Sudan

Källor

d. 29 april 77. 29 april 1877
Edelfelt är nyfiken på att läsa dagens tidning; i tidningen Bien Public stod om en drabbning där ryssarna totalt skulle ha slagits, med 2 000 döda, men underrättelsen kom från turkiska källor; det är svårt att få reda på hur sakerna står då de ljuger så förfärligt; turkarna lär ha ett utmärkt artilleri och flottan kommenderas av en engelsman; de 20 000 man som khediven [vicekung] i Egypten skickar står under en amerikansk generals befäl; ryssarna borde till numerären vara ofantligt överlägsen; turkarna har å sin sida fanatism och trosnit, Schejk ul-Islam [högsta muslimska ledaren i ottomanska imperiet] har förklarat heligt krig; det kommer onekligen att bli blodigt; Edelfelt minns "Gubben" Adolf Aminoff som sa sig ha sett turkarna hacka sönder ryska fångar som kotletter, "ma parole d'honneur" [på hedersord].