Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

grevinna, g.m. generalguvernören för Finland, greve Fjodor Logginovitj Heyden

Gatschina d. 5 februari 1882 5 februari 1882
Gumman Furuhjelm är ryssinna, god vän till grefvinnan Hayden, en hygglig och vänlig gumma. Gubben bråkade igen med sina taflor; jag måste nödvändigt dit engång till för att säga hvilka som har verkligt konstvärde (det blir svårt). – Den der flygeladjutanten Tudeer är mera led. Han tror sig vara något extra-fint mycket belåten med sin person, sin karrièr o.d. – litet misslyckad tycker jag
P.burg. tisdag afton d 28 mars 1882 28 mars 1882
I går blef jag också presenterad för grefvinnan Heyden, som länge pratade med mig. – Jag hade efter beskrifningen trott henne vara mycket mera distinguerad och grand dame. – En massa finnar voro der i går. Med Naema Forsman Runeberg dansade jag ofta, med fru Fiken Ehrström pratade jag o.s.v.
Petersburg, tisdag morgon 1 januari 1885
Gossarna Etter har arrangerat en trevlig supé för Edelfelt hemma hos sig trots att de inte har ett fungerande hushåll i sin bostad; Edefelt beklagar att han ådrar sina värdar utgifter, "depenser"; samtalade bl.a. om Heidens under kvällen .
Café Voltaire fredag d. 5 Juni 85 kl. 6 e.m. 5 juni 1885
”Ack hvad jag är nyfiken att höra något från Haiko. Huru ni funnit det Heydenska herrskapet, om ni är generade af dem, om de fört med sig mycken ståt, om ni måste dras med Boije och Alfthan, om fröken ser ut att vilja på allvar uppmuntra sin sjukliga mani för målarekonsten o.s.v. –”.
”Jag antar att ni nu redan är rigtiga Haiko-bor, haft ert möte med Heydens och erfarit ett och annat obehag af detta grannskap.”.
Paris d. 17 juni 85. 17 juni 1885
Det var roligt att höra om moderns och systrarnas ankomst till Haiko, bekantskapen med Heydens och de första intrycken.
Paris d. 9 februari 87 9 februari 1887
Osäker koppling Beskrivning av en visit hos Madame Freedericksz med tjugo damer i stor toilette runt ett tebord; Madame Freedericks uppmanade Edelfelt att stanna kvar för att träffa grevinnan Heyden och så dyker nya damer upp för mera konversation runt bordet; tillslut kunde han beklaga och avlägsna sig, men det hela upprepades hos grevinnan Lewenhaupt.
Cannes 1sta april 91 1 april 1891
Mischa var mycket ämabel – gulsoten måste ha mjukat upp hans hårda hjerta. – Middag åts der, och fru Etter och jag kommo in på Haikohistorier om Heidens och Olbedinskys –det var precis som på Haiko. T.o.m. fru Etters vänlighet att placera enorma bitar på min tallrik och Lillis att hälla mitt glas bräddfullt fr var precis som på Haiko. Mima är bättre och sitter nu i sängen. –
Petersburg lördag 28 mars. 28 mars 1896
Jag börjar finna att t.ex. Heydens äro ovanliga slavofiler och ryss ryssar t.o.m. för Petersburg. De flesta tala så vackert om Finland och vesterlandet nu igen – måtte det räcka!