Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

Don Juan, enligt spansk berättelse en adelsman som var känd för sitt utsvävande levnadssätt, används också allmänt om kvinnoförförare och kvinnokarlar

Källor

Paris d. 20 mars 78. fortsatt d. 22 – 20 mars 1878
Av Runebergarna kan Edelfelt bara tåla Walter Runeberg, som ändå är så olik Edelfelt i alla avseenden; Walter är helt känsla och skulle passat bäst till musiker, om han Nota Bene [märk väl] haft gehör; som runebergskt drag har han sitt "småjuttande" [småprat], sina eviga historier och en sorts förakt för denna världens fåfänga i kläder och fasoner; Edelfelt håller med om att det yttre är underlägset det inre, men tycker det är dårskap att helt och hållet förneka yttre skönhet; om det rider en officer på gatan och Edelfelt vet att denne är den största rumlare, spelare och Don Juan i staden måste han ändå erkänna att denne ser ut som en karl, sitter makalöst till häst och gör ett behagligt intryck i Edelfelts ögon.