Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

friherrinna, hovfröken, g.m. Alexis Gripenberg, syster till V.M. von Born och Hanna Palme

Paris d. 16 mars 1880 16 mars 1880
Gummorna pratar och då något roligt sägs ska det med hög röst upprepas för fru Augusta Bremer, som är döv; Alexis Gripenberg lär vara förlovad med Helene Born, som förtrott detta åt Ellan de la Chapelle; Edelfelt har varit dum och erkänt sig en gång i tiden förälskad i fröken Born inför Gripenberg.
Paris d. 3 april 1880 3 april 1880
Helene Borns förlovning har diskuterats hela vintern; de har noga klargjort för och emot.
Paris d 9 Juli 1882. 9 juli 1882
Osäker koppling Det är ju rysligt hemska saker som Mamma berättar om. Fröken Rahns drunkning och Bertha Levins död! Stackars Borns, de ha då alla möjliga öden!
Fragment 12 juli 1882
Hvarför i all verlden, skäms Hélène Born att vara i grossess – det är ju nu ingenting att cachera.
d. 17 Nov. fredag 17 november 1882
Rysligt sorgligt är det med Helène Borns död. Hvad det är hemskt ändå för qvinnorna att föda barn till verlden och ofta mista lifvet på kuppen.