Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

syster till Maria och Lasaros i Bibelns Nya Testamente

Källor

Paris d. 1 februari 1879. 1 februari 1879
Edelfelt måste ha det lite komfortablare, han har blivit bortskämd av Alexandra Edelfelt hemma; folk tror, som Gustaf Cederström säger, att man är en "fattig usling" om man inte har det lite snyggt omkring sig; det är tråkigt att ha sådana Marthas bekymmer då han vill ägna sig helt åt arbetet.
Paris d 7 Juli 1880 7 juli 1880
Edelfelt längtar hem och hoppas få undanstökade sina många Marthas bekymmer, flyttning, betalning av skulder, uppköp, samt få tavlan åt Arthur Tooth i London färdig.
Paris d. 10 Juli 1880 10 juli 1880
Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts korrespondenskort; Edelfelt önskar komma till familjen så snabbt som möjligt; Marthas bekymmer gör honom alldeles vimmelkantig: "les Cerises" tycks inte kunna säljas för tillfället och om två dagar flyttar Edelfelt.
Paris, söndag 82 27 november 1882
En massa Marthas bekymmer komma att uppta och plåga mig under de första dagarna. Min kamin skall repareras – nu osar den så man kan bli qväfd. Möbler skola anskaffas, mattorna uppspikas. – Så har jag allt i allom 2 par lakan – vore det ej skäl att köpa några till? Ack att jag ej skall ha någon, någon, som kunde bestyra om dylikt för mig.
Paris d. 17 febr 84. 17 februari 1884
I grunden tror jag som Mamma, att om också min kärlek, min rent menskliga tillvaro blifvit tillfredställda genom detta giftermål, så skulle så mycket annat ha fått tvindö i mig. Jag är visserligen ännu half och känner en förfärlig tomhet, men är ej denna hunger och törst efter något godt ädelt rent lika så bra som en däst öfvermättnad. Martha och Maria! Söker först efter mitt rike, så faller sedan allt detta till.