Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

finländsk skådespelerska

Petersburg fredag 22/1 84 22 januari 1884
Nu skall jag försöka arbeta dugtigt i Paris – först måla om fru Reuterskiölds armar, så möjligtvis fröken Ahlberg och så begynna jag något större, allvarligt arbete – Jag bryr mig ej om att måla "des petites femmes" längre, det är för farligt för talangen.
Paris söndag d. 3 februari 84. 3 februari 1884
Hos Runebergs träffade jag Ida Aalberg som sade att hon skulle resa dagen derpå – Jag telegraferade genast till Schauman och frågade om hon skulle qvarhållas quand même – och fick igår telegrafsvar att hon tyvärr måste resa.
Paris d. 6 februari / lördag 1886 6 februari 1886
Under middagen nämndes fröken Aalberg och hennes tillgjordhet, som också Söderhjelm konstaterat många gånger; nu ansåg Söderhjelm att den "fennomanska hedern" måste försvaras: han höll tal med hugg åt Öhrnberg och Edelfelt; höll sedan långt tal på finska som bara Edelfelt och Öhrnberg förstod; Ville Vallgren blev arg.