Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

adjutanter

Källor

Inga källor
Moskva tisdag 7/19 Maj 1896 19 maj 1896
Staden nu och restauranterna påminna mig starkt om verldsutställningen 1889. – Såsom då finnes det i hvarje finare ställa ett stort snobb-bord – som tydligen vill visa att de som sitta deromkring äro l'élite de l'élite. – Der sitta så grefvinnan Kleinmichel med dotter, Narischkin, unge Demidoff, Worontzoff. Dolgorukis och alltid några fula Abragantsoffar, i adjutantuniform med. – Restauranterna äro ypperliga – lika goda som de i Paris. Allt hvad som hör till mat och dryck ypperligt. – Mycket fler restaurationer än i Petersburg – enorma lokaler.