Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

kvinnlig huvudperson och maka till kungen av Skottland i William Shakespeares pjäs Macbeth

Källor

Stockholm d. 25 oktober 79 25 oktober 1879
De stod mitt bland de italienska aktörerna; Edelfelt stod på en halv alns avstånd från Adelaide Ristori; hon är en märkvärdig gumma på 58 år; hennes röst överträffar i omfång Sarah Bernhardts, men den har inte samma silverklang; hon skrattade och konverserade med Frans Hedberg, Erik af Edholm, italienska ministern och legationen ögonblicket innan hon skulle in på scen för att dö eller framstöta lady Macbeths hjärtslitande klagan; hon har vacker profil och är välväxt; bäst var hon som den döende Elisabeth, klädd efter Paul Delaroches tavla; på söndag spelar hon igen Elisabetta, regina d'Inghilterra [drottning av England].
Sevilla d. 22 april 1881 22 april 1881
Det intressantaste ur rent målerisk synpunkt jag sett här är den stora tobaksfabriken der 6000 andalusiskor arbeta i ändlösa salar, rulla cigarrer och papyrosser. Det är ett stoj och ett lefverne som ej kan beskrifvas. Hettan är förfärlig, tobakslukten likaså. Den vanliga andalusiska grannlåten är inskränkt till den ståtliga coiffuren, en grann halsduk ofvanpå lintyget och så kjorteln och sidenskorna. Man ser här alla möjliga typer af alla åldrar, och man kan här genomlöpa skalan från 60 åriga hexor mot hvilka MacBeths äro skönheter till de mest blomstrande, fina 18 åriga tärnor man kan tänka sig. De ha märkvärdigt fina drag och fina händer, dessa spanskor. Bland denna stora mängd såg jag ej en enda grof hand. De som äro gifta och ha barn släpa ungdomarna med sig. Nakna ungar krypa derför omkring bland tobakssäckarna, och andra, de helt små, dia under det modren rullar små trabucos. Allt detta är inhyst i en gammal byggnad från 1600-talet högst pittoreskt.