Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

huvudfigur i Ludvig Holbergs komedi Jeppe på berget (1722)

Källor

Tisdag januari -81. 18 januari 1881
Walter Runebergs lördagssammankomster börja åter. Den första gick af stapeln häromdagen. Genom ettytterst dumt och auktoritärt reglemente har pastor Lunde inkallat i föreningen endast sina personliga bekanta hvadan följden blef att för ett 50tal norska damer funnos 3 à 4 ungherrar, deribland en fullständig idiot, men ett rigtigt djur, en dansk baron v. Zytfen; omöjlig att uppfatta honom ens från den humoristiska sidan, så genom tråkig är han. Jag tänker alltid på aporna i jardin des plantes som se skygga och melankoliska ut der de sitta i sin bur då jag ser denne rejeton af danska noblesser. Der var förfärligt tråkigt "C'était ennuyeux à crier" och detta hjelptes ej upp af att en dansk kandidat läste upp en bit från Jeppe paa Bjerget på Sjælländska så att ingen kristen menniska förstod ett ord. Kanske blir det roligare härnäst.