Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk arkeolog och konstsamlare

Källor

1 april 1881 1 april 1881
Hans tillgjorda smak för konstsaker och antiqviteter ha vi i smyg skrattat åt. Der är han då åtminstone så rudis som möjligt. Här der hvarje småborgare är en lika så god samlare som Sliezin, och der det å andra sidan finnes sådana samlingar som Sommerards, Spitzers o.s.v. unika i verlden förefaller hans prat om "antika" möbler mycket naivt. Vi kommo häromaftonen på en restauration der det fanns en pendyl Louis XV, och Konni, med kännaremin tar sig före att börja orera om den och fästa uppmärksamheten på den. Jag kunde ej låta bli att börja examinera honom, och han vardt mycket olycklig – Från hvilken tid är den, hvad anser du den vara värd, är den äkta o.s.v. – och då jag sjelf svarade på dessa frågor, fick jag alltid till svar: "Ja nog f-n vet jag det lika bra som du." – Eget är att han ändå har en mycket stor respekt för mig och en ändå större för Mamma. Petersburg är ändå en lämpli- gare ort för honom tror jag. Deras möbler, smak, pengar, kostar och budet, budet se det är något det, ehuru han också går åt allt detta. Hela Pariserlifvet har en annan prägel, ty här finnes så mycken verklig talang, verklig, och välförstådd rikedom, smak o.d. – För all del ej ett ord, ej ett knyst om dessa mina reflexioner. Stackars Visen, nog har hon fått plikta för sin enda rena stora och sanna kärlek!