Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

sultan av Granada

Källor

Alhambra d. 13 april 1881. 13 april 1881
I morgse, förrän hin fått skorna på sig, var jag färdigt klädd och gick på egen hand ut – Alhambra är ej något slott, det är en hel befästad stad. Läs hvad stora författare skrifvit derom, lägg dertill den mest glödande österländska fantasi för att skapa landskapet, tänk på en vårmorgon med tusentals fåglar som sjöng, rosor som doftar och ett ungt hjerta som slår, och Mamma kan göra sig ett begrepp om ensemblen af denna morgontur. Då jag omsider kom fram till Den stora porten, Domens port, som Yusuf lät bygga 1348, ”Babusch-schariah” med de kufiska inskriptionerna, - det första rent orientaliska ögat möter i denna labyrinth af sagolik skönhet, bultade hjertat så starkt, och ögonen fylldes af tårar. Jag är en narr, och blir troligen aldrig bättre. Första bästa resehandbok ger mamma en minutiös beskrifning på alla dessa gångar, gårdar, salar, bad o.d. som bilda Alhambra, men hvad böckerna ej återge är intrycket som jag fick då jag ensam, en herrlig vårmorgon i långa drag drack denna skönhet.