Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

huvudperson i roman med samma namn av Alphonse Daudet

Söndag 4 december 1881
Ack, jag har läst Numa Roumestan och är förtjust, förtjust – läs den, på franska, naturligtvis. Säg mig sedan hvad mamma tycker om Hortenses bref från kurorten. Jag anser det vara bland det finaste som skrifvits. – Följande passage har gifvit mig ett och annat att tänka på: "S'il y eut jamais deux êtres peu faits pour vivre ensemble, ce furent bien ces deux-là. Opposés d'instincts, d'éducation, de tempérament, de race, n'ayant la même pensée sur rien, c'etait le nord et le midi en présence, et sans espoir de fusion possible. La passion vit de ces contrastes, elle en rit quand on les lui signale, se sentant la plus forte; mais au train journalier de l'existance, au retour monotone des journées et des nuits sous le même toit, la fumée de cette ivresse qui fait l'amour, se dissipe, et l'on se voit, e l'on se juge" – – Hvad säger mamma? Läs boken.
Paris 27 nov. 1900 27 november 1900
Naturligtvis har jag dagliga förargelser. Ministern Leygues, som Thaulow kallar Numa Roumestan, är en typisk gascognare, och inte mycket att lita på. Får nu se huru det går med Halonens taflas inköp till Luxembourg. Tala inte om det – men nu börja de krångla. Roujon, inspecteur des B A. är emot den – Bénédite är för den, ministern på resa "voyage electoral – men han måste ta den i alla fall, det har jag svurit på.