Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

grekisk matematiker

Källor

Gatschina d. 5 februari 1882 5 februari 1882
Fru Smitten har varit 2 ggr gift ena gången 2 dagar, så dog hennes man, andra gången 6 veckor så kreperade också han. Hon är ung ännu talar mycket väl alla språk, har varit öfver allt, känner allt och resonnerar med ofantlig ledighet. Hon hade en stor diskussion med Casimir om konst, hvari jag understödde henne, ty C. hade tydligen orätt. C. förfäktade Tegners skönt är allt hvad snillrikt är – men då vore ju Euklides elementa och Jablochkoffs elektriska ljus, telefonen o.d. skönt och konst. Casimir roddade betydligt i sina utläggningar om le vrai och le beau.
Paris 4 juni (tisdag) 1895 4 juni 1895
– Ack hvad ni har det vackert på Haiko nu, lyckliga ni. Det käns litet tungt ibland att sitta här i den här ugnen och måla ostyriga pojkar när sirènerna blomma (kanske intet ännu) och midsommarsolen lyser dygnet om. "Om vintern går nog tabulan Euklides och grammatikan Blott man är flink och tro-o-gen :/: – Jag försöker nog vara flink och trogen men dessa porträtt ta ändå sin tid.
Paris 24 april 1901 24 april 1901
I går försökte jag att hvila genom att gå på Salongen – och njuta af min succès som tyckes hålla i sig. Men alla verldens taflor kunna icke uppväga vår- och sommarvädret ute, som är herrligt nu. Jag tror att jag derför går ut och spatsera i skogen nu – "om vintern går nog tabulan,. Euklides och grammatikan, blott man är flink och trogen, :/: men ack det vill ej mera gå o.s.v.